Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210-6997697
e-mail: info@dimicro.gr
DMFSliderA.jpg

Eπεκτάσεις

H λύση eNoRisk παρέχει ένα πλήθος επιλογών που σας δίνουν πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού ή της εταιρείας σας.


DMFSliderA.jpg

Οικονομική Διαχείριση

Η πλατφόρμα eNoRisk είναι θεμελιωμένη στις αρχές και στις διαδικασίες της οικονομικής διαχείρισης, που αποτελούν την βάση της καλής λειτουργίας κάθε οργανισμού.

Diaugeia

Διασυνδέσεις

Το eNoRisk συνδέεται άμεσα με όλες τις πλατφόρμες και τα συστήματα προσφέροντας βέλτιστες υπηρεσίες τους χρήστες του.


Τομείς Δραστηριότητας

DMFSliderA.jpg

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


Συνδεση
ΕΥΕΛΙΞΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χτίζουμε εφαρμογές με σεβασμό στις αυστηρές απαιτήσεις των διαδικασιών και των κανονισμών που διέπουν την λειτουργία του Δημόσιου Τομέα.
DMFSliderA.jpg

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου


Συνδεση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άριστη τεχνογνωσία σε συνδυασμό με ευέλικτο σχεδιασμό, εξασφαλίζουν λύσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησής σας.
DMFSliderA.jpg

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεση
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η ευελιξία και οι συνεχείς αναβαθμίσεις του eNoRisk φροντίζουν ώστε να είναι συνεχώς προσαρμοσμένο στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
DMFSliderA.jpg

ΝΠΙΔ


Συνδεση
(με προϋπολογισμό)
Με πολυετή εμπειρία στον χώρο του ευρύτερου Δημοσίου, σας βοηθάμε στην συμμόρφωση με τους πολύπλοκλους κανονισμούς και στις εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού σας.
DMFSliderA.jpg

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Με το eNoRisk oι ΟΤΑ αποκτούν ένα πολύτιμο εργαλείο που συντελεί στην βελτίωση του ελέγχου, της διαχείρισης και του σχεδιασμού των οικονομικών μεγεθών του οργανισμού
DMFSliderA.jpg

Μονάδες Υγείας


Συνδεση
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Στο eNoRisk υλοποιούνται όλες οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί διάθεσης φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, εκλπήρωσης συνταγών και ιχνηλασιμότητας.
DMFSliderA.jpg

Προσωπική εταιρεία


Συνδεση
ΕΥΕΛΙΞΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χρησιμοποιήστε το eNoRisk "ως υπηρεσίας" και αποκτήστε άμεση πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή σας με σύνδεση στο internet.
DMFSliderA.jpg

Μη κυβερνητικές οργανώσεις


Συνδεση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Χτίζουμε εφαρμογές με σεβασμό στις αυστηρές απαιτήσεις των διαδικασιών και των κανονισμών που διέπουν την λειτουργία του Δημόσιου Τομέα.
DMFSliderA.jpg

Επιδοτούμενα προγράμματα


Συνδεση
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Με πολυετή εμπειρία στον χώρο του ευρύτερου Δημοσίου, σας βοηθάμε στην συμμόρφωση με τους πολύπλοκλους κανονισμούς και στις εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού σας.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟRISK